Aktuelno

Obrtnici u TK mogu koristiti sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Ovim izmjenama omogućeno je i obrtnicima sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona da koriste sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope, a u vezi sa realizacijom projekta kojeg Vlada realizira sa BBI bankom.

Na vrh