Aktuelno

Obraćanje gradonačelnika Tuzle u povodu 4. aprila, značajnog datuma iz historije Tuzle

Na današnji dan prije 28 godina, odbornici Skupštine opštine Tuzla, okupili su se, u naizgled bezizlaznoj situaciji, i donijeli odluke o zajedničkoj odbrani Bosne i Hercegovine i Tuzle i to svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu i svaku drugu pripadnost. Skupština koja je imala odbornike iz osam različitih nacija i koju je sačinjavalo osam stranka, donijela je jednoglasnu odluku, pa je 4.4.1992. godine i dan trijumfa jedinstva različitosti.

Danas smo zatečeni svjetskim ratom protiv koronavirusa. Kada saopštavaju podatke o oboljelim, ljekari i vlade govore o muškarcima i ženama, napokon ne govore o nacijama, jer pogođen je svaki čovjek i svi ljudi zajedno treba da se bore protiv pandemije. U ratu protiv COVID-19 ne pobjeđuju države sa moćnim naoružanjem, i jakom ekonomijom, nego države i gradovi čiji građani nađu snage ovladati sobom, sačuvati disciplinu u provođenju mjera, međusobno povjerenje, humanost i empatiju. Pobijediti može samo visoki moral svakog pojedinca ili bar velike većine pojedinaca.

Zato, budimo dobri jedni prema drugima, čuvajmo sebe i druge. Svi koji su zaraženi ili izolovani moraju biti disciplinovani, iskreni i pomoći ljekarima da spriječe pandemiju. Ostali se trebaju uzdržati od stigmatizacije oboljelih, jer to se moglo svakome desiti. Niko se nije zarazio namjerno, nego mu se desilo ono čega se svi bojimo. Ako sadašnji oboljeli i njihove porodice budu izloženi stigmi, budući oboljeli i izolovani će se prepasti i početi tajiti simptome, što će biti dobro za širenje virusa a loše za sve nas zajedno.

Prekjuče je usvojen rebalans Budžeta, i donesene su prve ekonomske mjere usmjerene na davanje olakšica poslovnim subjektima i građanima. Juče je Gradski štab civilne zaštite Tuzle, naredio Crvenom križu/krstu Grada Tuzle, kao svojoj službi zaštite i spašavanja,  da uspostavi i provede kompletnu organizaciju pružanja pomoći u nabavci i distribuciji osnovnih životnih namirnica i sredstava za ličnu higijenu za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći od JU Centra za socijalni rad Tuzla, kao i za osobe koje su u stanju socijalne potrebe. Sekretarima i članovima savjeta mjesnih zajednica je naloženo da se stave na raspolaganje Crvenom križu/krstu Grada Tuzle u cilju organizacije distribucije pomoći za osobe obuhvaćene Naredbom, koje su starije od 65 godina i nemaju članove porodice ili bliže srodnike da im dostave obezbjeđenu pomoć. Gradsko vijeće je prihvatilo sve odluke koje smo pripremili u cilju ublažavanja ekonomskih i socijalnih posljedica izazvanih pandemijom. Gradska administracija i Gradski štab su u kontinuiranom i svakodnevnom radu.

 

Molim vas, ostanite kod kuće, držite distancu, virus ne može preživjeti ako ne prelazi sa čovjeka na čovjeka. Pobijedimo ga našom izolacijom i distancom. Glavu gore, fokusirajmo se na borbu protiv virusa, a ne jedni protiv drugih. Borimo se bratski i pobijedimo.

 

Gradonačelnik Tuzle

Jasmin Imamović

Na vrh