Nekategorisano

Objavljene rang liste korisnika sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022.

Komisija Grada Tuzle za provođenje postupaka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini, objavljenom dana 17.01.2022. godine, u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada, objavila jw na zvaničnoj web stranici Grada Tuzle i oglasnim tablama Grada Tuzle, kao i na oglasnim tablama mjesnih zajednica, sljedeće rang liste:

 

  • Konačnu rang listu podnosilaca prijava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP“,
  • Konačnu rang listu podnosilaca prijava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet“,
  • Preliminarnu rang listu podnosilaca prijava po javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekata radi smanjenja toplinskih gubitaka, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije ili mjere smanjenja aerozagađenja nabavka i ugradnja toplotne pumpe i
  • Listu neblagovremenih, nepotpunih, formalno neispravnih i potpunih prijava koje ne ispunjavaju opće uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla.

 

Objavljeno na službenoj internet stranici Grada Tuzle, pod “Javni pozivi” i na linku: Rang liste po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja objavljenom 17.01.2022. – Grad Tuzla

Komentari
Na vrh