Business

Objavljena rang lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja u gradu Tuzli

U okviru Projekta „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“, koji se realizuje u okviru Programa „Podrška Evropske unije lokalnim paretnerstvima za zapošljavanje– faza II (LEP II)“, koji finansira Evropska unija , a realizuje Međunarodna organizacija rada ( ILO) u BiH, realizovan je Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja u gradu Tuzli.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tuzla je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.

 

Komisija za odabir učesnika u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja u gradu Tuzla imenovana Odlukom Menadžera Projekta izvršila je ocjenu prijava na gore navedeni  Javni poziv, koji je bio otvoren od 04.04.2023. godine, a zaključno sa 15.05.2023.godine, i sačinila sljedeće liste:

I Rang lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja u gradu Tuzli III grupa učesnika prijavljenih na Javni poziv koji je bio otvoren od 04.04.2023. godine, a zaključno sa 15.05.2023.godine.

Na vrh