Aktuelno

Objavljen novi Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini

Obavještavaju se svi zainteresovani građani da je Grad Tuzla, dana 11.09.2020. godine, objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini (u daljem tekstu: Javni poziv), koji ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave, a zaključno sa 26.09.2020. godine.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.
Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se:
a) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi,
b) “utopljavanje” objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije,
c) nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP i
d) nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet.
Tekst Javnog poziva može se preuzeti na web stranici Grada Tuzle (http://grad.tuzla.ba/javni-pozivi-i-konkursi/ ), te je isti istaknut na oglasnoj ploči Grada Tuzle, kao i oglasnim pločama mjesnih zajednica grada Tuzle. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama vezanim za Javni poziv građani mogu pozvati Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla na kontakt telefon: 035/307-340

 

Grad Tuzla

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Na vrh