Tuzla

Objavljen Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje poslovnog prostora za potrebe Mjesne zajednice Sjenjak u Tuzli

Na osnovu člana 6. Odluke Gradskog vijeća Tuzla o potrebi pribavljanja poslovnog prostora za potrebe Mjesne zajednice Sjenjak („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 13/21), Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla je, dana 17.01.2022. godine, objavila Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje poslovnog prostora za potrebe Mjesne zajednice Sjenjak u Tuzli.

Ovim pozivom pozivaju se sva zainteresirana domaća i strana fizička i pravna lica da podnesu svoje prijave za učešće na javnom pozivu u svrhu pribavljanja poslovnog prostora za potrebe Mjesne zajednice Sjenjak u Tuzli.

USLOVI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE SU:

  • da poslovni prostor bude lociran na području MZ Sjenjak u Tuzli,
  • da poslovni prostor bude legalan i posjeduje upotrebnu dozvolu, odnosno da bude u dijelu legalno izgrađenog stambeno – poslovnog objekta za koji je izdana upotrebna dozvola,
  • da je poslovni prostor upisan u zemljišne knjige kao vlasništvo ponuđača, bez tereta,
  • da korisna površina poslovnog prostora bude cca. 120 m2, te da isti sadrži 2 (dva) mokra čvora sa površinama od po cca. 4 m2, 1 (jedne) kancelarije za sekretara površine od cca. 9 m2, 1 (jedne) male sale za sastanke površine od cca. 24 m2, 1 (jedne) velike sale za sastanke površine od cca. 60 m2, 1 (jedne) čajne kuhinje površine od cca. 10 m2 i hodnika odgovarajuće površine i
  • da se poslovni prostor nalazi u prizemlju te da ima osiguran odgovarujući kolski i pješački pristup, kao i da isti ima osigurane priključke na komunalnu infrastrukturu.

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom listu „VEČERNJI LIST BIH“, na oglasnoj tabli i web stranici Grada Tuzle (www.tuzla.ba). Ukoliko ne budu istovremeno objavljeni pozivi, kao datum objave poziva računa se datum zadnje objave poziva.

Prijave sa naprijed navedenom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti putem Centra za pružanje usluga građanima (pisarnica) Gradske uprave Grada Tuzla ili putem pošte na adresu:

GRAD TUZLA
ZAVNOBiH-a broj 11
75 000 Tuzla

Komisija za provođenje postupka pribavljanja poslovnog prostora za potrebe Mjesne zajednice Sjenjak u Tuzli

 Tekst Javnog poziva objavljen je  u dnevnom listu „VEČERNJI LIST BIH“, na oglasnoj tabli Grada Tuzle, a i sti se može pronaći i na službenoj web stranici Grada Tuzla na linku: Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje poslovnog prostora za potrebe Mjesne zajednice Sjenjak u Tuzli,

 Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati putem poziva na broj telefona: 035/307-438 najkasnije do isteka Javnog poziva.


Komentari
Na vrh