Tuzla

Objavljen Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

Grad Tuzla je objavio Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle. Javni poziv ima za cilj omogućiti stručno osposobljavanje za samostalan rad i sticanje radnog iskustva.

Prema objavljenom pozivu, Grad Tuzla primit će 10 lica sa završenom visokom stručnom spremom/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, kao i 4 lica sa završenim IV stepenom srednje stručne spreme.

Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja nakon završenog obrazovanja nemaju uopće ili nemaju dovoljno radnog iskustva neophodnog za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, i koja su prijavljena na evidenciju kod Službe za zapošljavanje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (05.07.2024. godine) javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzla.

Svi zainteresirani mogu pronaći sve detalje Javnog poziva, kao i prijavne obrasce na web-stranici Grada Tuzle na sljedećem linku: (https://grad.tuzla.ba/javni-pozivi/).

 

 

Grad Tuzla

Na vrh