Aktuelno

Objavljen Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 1/19), Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 20.01.2020. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

I – Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija. U Budžetu Grada Tuzla za period od 01.01.-31.12.2020. godine, obezbjeđena su sredstva za podršku manifestacijama koje realiziraju neprofitne organizacije, pozicionirana kao:

  • „Grantovi za kulturne manifestacije“ u iznosu od 70.000,00 KM i
  • „Grantovi za sportske manifestacije“u iznosu od 70.000,00 KM

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija
Prijavni obrazac za finansiranje/sufinansiranje kulturnih manifestacija
Prijavni obrazac za finansiranje/sufinansiranje sportskih manifestacija
Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija
Obrazac za pregled budžeta predložene manifestacije
Obrazac za finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih za manifestacije
Obrazac za narativni izvještaj za manifestacije

Na vrh