Tuzla

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini

Na osnovu člana 11. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“; broj: 2/20 i 6/20) Grad Tuzla, dana 17.01.2022. godine, objavljuje:

 JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini

 I PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.

Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se:

  1. nabavka i ugradnja toplotnih pumpi,
  2. “utopljavanje” objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije,
  3. c) nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP i
  4. d) nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet.

Mjere smanjenja aerozagađenja koje nisu predmet sufinansiranja podrazumijevaju nabavku i ugradnju uređaja za zagrijavanje sa pogonom na električnu energiju.

 

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim prilozima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

IX JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini
Obrazac prijave na javni poziv
IZJAVA 1-IX Javni poziv za dodjelu sredstava
IZJAVA 2-IX Javni poziv

Na vrh