Aktuelno

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini

Na osnovu člana 11. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 2/20 i 6/20), Grad Tuzla, dana 11.09.2020. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.
Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se:
a) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi,
b) “utopljavanje” objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije,
c) nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP i
d) nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet.
Javnim pozivom nije predviđeno sufinansiranje nabavke i ugradnje uređaja za zagrijavanje sa pogonom na električnu energiju.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim prilozima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini
– Prilog 1: Izjava br. 1
– Prilog 2: Izjava br. 2

Na vrh