Tuzla

Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

Grad Tuzla je, putem Službe civilne zaštite, objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle etažnim vlasnicima kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području grada Tuzle za subvencioniranje troškova sanacije sljedećih zajedničkih dijelova zgrada:

  1. rampe (kosine) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (uklanjanje arhitektonske barijere),
  2. fasade,
  3. krova

Pravo prijave na javni poziv imaju upravitelji zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada Tuzle (u ime i za račun etažnih vlasnika stambenih i stambeno-poslovnih objektata za kolektivno stanovanje sa više od četiri stana i dva ili više etažnih vlasnika i koji su izvršili obavezu izbora upravitelja). Subvencija se ne može dodijeliti za individualne stambene objekte ili javne objekte. Kompletan tekst javnog poziva kao i pripadajući obrasci mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada
Obrazac Odluke EV – podnošenje prijave i vlastito učešće
Prijavni obrazac


Komentari
Na vrh