Aktuelno

Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu rasporeĎivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 01/19), Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, dana 29.04.2019.godine, objavljuje:
JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

I – Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu, za projekte neprofitnih organizacija, sa sljedećih grantovskih pozicija:
1. „Grantovi neprofitnim organizacijama-udruženja, organizacije i fondacije“
2. „Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome“
3. „Grant za ostale nacionalne manjine“
4. „Grantovi neprofitnim organizacijama-sport“
5. „Grant za projekte za mlade“
6. „Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva“
7. „Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje“
8. „Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje“
9. „Grant organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje“

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućim prilozima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Tekst Javnog poziva
Smjernice za aplikante u okviru Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji za 2019. godinu
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o podnositelju prijedloga
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru

Na vrh