Aktuelno

Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 06/18), Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, dana 28.06.2018.godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama

I – Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za podršku projekata neprofitnih organizacija koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzla. Dodjela finansijskih sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim prilozima, možete pronaći na sljedećim linkovima:

– Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama (datum objave: 28.06.2018.)
– SMJERNICE ZA APLIKANTE-NEPROFITNE ORGANIZACIJE U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PODRŠKU PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
– Prilog 1: Obrazac projektnog prijedloga
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o podnositelju prijedloga
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru

Na vrh