Aktuelno

Objavljen Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla

Na osnovu člana 6. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/14), a u vezi sa članom 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla broj: 01/19-A-3710-2019 od 28.05.2019. godine, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-05-012525/19, od 10.06.2019. godine, Gradsko vijeće Tuzla raspisuje:

JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla

Kompletan tekst Javnog poziva, uz pripadajuće obrasce, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla (datum objave: 24.06.2019.)

– OBRAZAC ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČIJU GRADA TUZLA

– IZJAVA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČIJU GRADA TUZLA

Na vrh