Aktuelno

Obilježen Dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstva unutrašnjih poslova TK i Ministarstva zdravstva TK učestvovali su na okruglom stolu o bolesti ovisnosti u organizaciji JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća (CROPS).

Stručni skup pod nazivom„Ujedinjeni u borbi protiv droga i savremenih oblika ovisnosti“ okupio je sve relevantne institucije i stručnjake u čijem je djelokrugu socijalna, zdravstvena i rehabilitacijska funkcija pružanja pomoći osobama ovisnim o psihoaktivnim supstancama.

Cilj skupa bilo je iznalaženje zajedničkih prijedloga i rješenja u borbi protiv bolesti ovisnosti u smislu smanjenja potražnje psihoaktivnih supstanci, intenzivnijeg rada na prevenciji i edukaciji, što ranija detekcija stanja ovisnosti i blagovremena intervencija, jačanje kapaciteta i kvaliteta usluga u postojećim i otvaranje novih rehabilitacionih centara kako za muškarce tako i za žene ovisnice. Kao jedan od novijih problema je i sve veća potreba za iznalaženjem rješenja u pristupu liječenja savremenih oblika ovisnosti o internetu, kockanju/klađenju i sve veća upotreba nargile (šiše) među najmlađom populacijom, rečeno je ovom prilikom.

Centar  za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac u Smolućoj osnovala je 2004. godine Islamska zajednica u BiH, a od 2013. godine suosnivač je i Vlada Tuzlanskog kantona. Od osnivanja u Centru je boravilo više od 450 korisnika iz cijele BiH i okruženja. U Centru se primjenjuje psihološka, art, radno – okupaciona terapija, duhovna – spiritualna i terapija slobodnih aktivnosti (sportske aktivnosti, posjete kulturnim manifestacijama i sl.)

 

Na vrh