Zdravlje

Obilježavanje Svjetskog dana srca na Klinici za interne bolesti UKC Tuzla

U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca Klinika za interne bolesti UKC Tuzla sutra, 27. 9. 2023. godine sa početkom  u 10 sati organizuje aktivnosti u okviru kojih će za građane biti organizovano  besplatno mjerenje vrijednosti ŠUK-a, HbA1C, lipidnog profila, kao i mjerenje krvnog pritiska.

Tokom neposrednog kontakta sa pacijentima zdravstveni stručnjaci će naglasiti važnost javnozdravstvenih akcija i istaknuti vrijednosti prevencije zdravlja srca.

 

Kardiovaskularne bolesti srca i dalje zauzimaju  prvo mjesto po smrtnosti u našoj zemlji, ali i u svijetu. Porazna je činjenica da se na veliki broj riziko faktora, koji doprinose nastanku i razvoju kardiovaskularnih oboljenja, može preventivno uticati. Stoga, cilj akcije će se ogledati na promoviranju zdravog načina živata i prevenciji najčešćih  rizikofaktora za nastanak ovih bolesti.

Na vrh