Aktuelno

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u okviru 16 dana aktivizma

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama „Budi muško klub“ Udruženja „Zemlja djece u BiH“ organizuje uličnu kampanju pod nazivom „Orange every day“

 

Mjesto realizacije ulične kampanje jeste Solni trg Tuzla, 27.11.2018. g. utorak u terminu od 12:00 h do 13:00 h.

 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Udruženje „Zemlja djece u BiH“ pridružiti će se „Šetnji za podršku ženama i djevojčicama, žrtvama nasilja“ koju organizuje Udruženje građana „Vive Žene“ od 11:00 h.

 

Istoga dana naš Budi muško klub organizuje kampanju pod nazivom „Orange every day“.

 

Kroz naš svakodnevni rad sa najugroženijim kategorijama susrećemo se sa različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja posebno kada su u pitanju mlade majke i djevojčice te ovom kampanjom želimo da se skrene pažnja javnosti na ovaj problem.

Pored kampanje u okviru 16 dana aktivizma vršnjački edukatori Budi muško kluba u tuzlanskim srednjim školama provoditi će ciklus radionica na temu „Šta je nasilje?“ sa ciljem identifikovanja različitih tipova nasilja koji se mogu pojaviti u intimnim odnosima, porodicama i zajednicama.

 

Cilj našeg ukljućivanja u ovu kampanju kao i naših aktivnosti koje organizujemo povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama nije samo da skrenemo pažnju javnosti na ovaj nego prije svega da apelujemo na novi saziv u Federalnom Parlamentu u pogledu usklađivanja krivičnog zakona sa međunarodnim standardima a prije svega sa Lanzarote i Istanbulskom konvencijom koje su veoma značajne u zaštiti djece i žena od nasilja.

Prijedlog usklađenog zakona je već u proceduri a isti je podnesen na inicijativu Udruženja “Žene Ženama” iz Sarajeva i Udruženja “Zemlja djece u BiH”.

 

Na vrh