Vijesti

Obilježavanje Dana mentalnog zdravlja: Predavanje za učenike ”Mentalno zdravlje adolescenata”

Udruženje Amica Educa u sklopu obilježavanja Dana mentalnog zdravlja i realizacije projekta ”Prevencija bolesti ovisnosti kroz unapređenje ličnih komptencija srednjoškolaca” organizira predavanje na temu ”Mentalno zdravlje adolescenata” za sve zainteresovane učenike i uposlenike Srednje medicinske škole. Predavanje će se održati 10.10.2019. godine u prostorijama Srednje medicinske škole Tuzla, na adresi Fra Grge Martića 5, Tuzla u 12.40 sati. Predavanje će održati predstavnica Centra za mentalno zdravlje Tuzla Jasmina Šabović Mujabašić, pedagoginja-pishologinja i geštalt psihoterapeutkinja.

1 od 5 adolescenata ima narušeno mentalno zdravlje

Polovica slučajeva mentalnih poremećaja se javlja do 14 godine života. Danas, 1 od 5 adolescenata ima narušeno mentalno zdravlje, te se bilježi alarmantan porast stope sucida ili pokušaja suicida adolescenata i razvoja bolesti ovisnosti. Kao odgovor na ovaj značaj problem, Amica Educa je razvila projekat jačanja mentalnog zdravlja adolescenata i prevencije bolesti ovisnosti koji previđa intersektoralnu saradnju glavnih aktera iz zdravstvenog i obrazovnog sektora; Udruženja Amica Educa, JU Srednja medicinska škola i Centra za mentalno zdravlje Tuzla. Ovakav pristup osigurava sveobuhvatan pristup prevenciji i očuvanju mentalnog zdravlja adolescenata. Projekat je značajan jer prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) samoubistva su treći vodeći uzročnik smrti u dobi između 15 i 19 godina, te posljedice narušenog mentalnog zdravlja se protežu u odraslu dob, utičući na fizičko i mentalno zdravlje i ograničavajući mogućnosti da vode ispunjene živote kao odrasli. Promocija i rad na mentalnom zdravlju su ključne za podršku adolescentima da dosegnu svoj potencijal.

Amica Educa obrazuje vršnjačke edukatore/ice

Projektnim aktivnostima Amica Educa podučava 15 učenika/ca Srednje medicinske škole u Tuzli u oblasti razvijanja samopouzdanja, vještina komunikacije i drugih ličnih i socijalnih vještina. Oni će kao vršnjački edukatori/ce, kroz interaktivne radionice, prenositi stečena znanja vršnjacima/kinjama u školi sa ciljem prevencije i pružanja podrške u očuvanju mentalnog zdravlja. Jedna od projektnih aktivnosti sa ciljem promocije značaja očuvanja mentalnog zdravlja i informisanja adolescenata i javnosti  je obilježavanje Dana mentalnog zdravlja  realizacijom predavanja na temu ”Mentalno zdravlje adolescenata”.

Projekat i edukaciju vršnjačkih edukatora sprovodi Amica Educa koja preko 20 godina radi na unapređenju mentalnog i socijalnog zdravlja djece, mladih i odraslih. Amica Educa već duži niz godina sarađuje sa Centrom za mentalno zdravlje Tuzla u polju promocije i prevencije mentalnog zdravlja, pružanja tretmana i podrške građanima u stanju potrebe.  Amica Educa također ima ostvarene saradnje sa osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu na polju educiranja uposlenika i učenika u bitnim temama.

 

O Udruženju Amica Educa

U društvu koje se suočava sa brojnim socio-političkim i ekonomskim izazovima, pasivnost i kolektivna apatija su dominantne. Kao rezultat povećan je broj osoba sa psihosocijalnim poteškoćama, porodica sa poremećenim porodičnim odnosima i koje su u riziku od razdvajanja, osoba sa iskustvima diskriminacije, djece i adolescenata sa razvojnim problemima. Amica Educa preko 20 godina svojim radom nastoji odgovoriti na ove izazove i podržati sve osobe koje se nalaze u stanju potrebe i u riziku.

Naša misija su osnaženi pojedinci koji  donose promjene u društvu!

Amica Educa radi na unapređenju mentalnog zdravlja adolescenata: Multisektoralan pristup unapređenju mentalnog zdravlja srednjoškolaca i prevencije bolesti ovisnosti u Tuzli.

Podršku građanima  realiziramo kroz tri programa u kojima omogućavamo psihoedukacije na različite teme iz oblasti socijalnog i mentalnog zdravlja; organizujemo porodično savjetovalište koje građane podržava kroz individualnu, porodičnu, grupnu, partnersku psihoterapiju, porodične konferencije i psiho-edukativne radionice; edukujemo o  rodnoj ravnopravnosti kroz radionice, ulične kampanje, forumske predstave, ulične performanse i slično.

U posljednih 5 godina Amica Educa je diretkno podržala više od 7000 građana, pružila preko 4000 sati savjetodavno-terapeutskih tretmana i realizirala preko 1400 dana psihoedukativnih radionica na različite teme.

Pridružite nam se u našoj misiji, budite dio naše priče o donošenju promjena u društvu.


Komentari

Na vrh