Aktuelno

Obilježavanje dana formiranja Prve tuzlanske brigade

Slavna Prva tuzlanska brigada obilježava 16.05.2019. godine dvadeset sedam godina  od dana formiranja.

Na taj dan, u četvrtak 16.05.2019. godine u 11.00 sati na Paša Bunaru će se obilježiti sjećanje na formiranje ove,  inače prve brigade u Armiji Republike Bosne i Hercegovine.

Položit ćemo cvijeće ispred spomen ploče formiranja Prve tuzlanske brigade i prisjetiti se dana kada su se najbolji sinovi Tuzle odazvali na poziv Kriznog štaba Općine Tuzla da brane svoje domove, Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu od agresora.

Odaćemo počast našim poginulim borcima, i svima koji su dali doprinos da Prva tuzlanska brigada bude dio historijske odbrane naše Tuzle i drage nam Bosne i Hercegovine.

Prisjetit ćemo se činjenice da je tih dana prije 27. godina Prva tuzlanska brigada bila jedan od stubova i garanta sigurnosti i opstojnosti naših tadicionalnih vrijednosti suživota na što smo mi tuzlaci posebno ponosni.

Zbog toga vas pozivamo da svojim medijskim prisustvom obilježite ovaj značajan datum iz naše historije.

 

Prva Tuzlanska slavna brigada obilježava 16.05.2019. godine dvadesetsedam godina od dana formiranja. Desilo se to dan nakon odbrane Tuzle od napada paravojske Srpske republike, Karadzića i Mladića, sa dijelom pripadnika Vojske Jugoslavije 15.05.1992. godine na Brčanskoj Malti i pokušaja okupacije Tuzle na način kako je to prije toga učinjeno u mnogim gradovima širom BiH. Na poziv legitimnih organa vlasti u ranim jutarnjim satima 16.05.1992. godine na Paša bunaru se okupilo više od 2000 dobrovoljaca spremnih da stanu na branik domovine i odbranu Republike BiH.

Ekrem Šehović sa zaduženjem okružnog štaba TO Tuzla kao prvi komadant, te rezervni oficiri Jusuf Šečerbegović, Safet Husanović, Mirsad Fidahić, Slavko Peričević, Hajrudin Kunosić, Ivica Topalović, i dr. ustrojili su evidenciju, formirali brigadu, podijelili naoružanje i municiju i sa dva pješadijska bataljona izvršili dislokaciju na područje Bukinja i Šićkog Broda gdje posjedaju položaj jugozapadno od Tuzle. Brigada se dodatno popunjava i dva dana kasnije  prebacuje na lokaciju kasarne Husinska buna.Tek formirani Prvi bataljon na čelu sa komadantom Mirsadom Fidahićem upućuje se na zadatak oslobadjanja Kalesije, gdje presudno utiče na odbranu ovih prostora u prvim danima rata. Borci drugog bataljona s komadantom Franjom Krešićem formiraju odbrambeni front na području Križana, a prema uporištu Požarnica.

Sastav brigade u vrijeme osnivanja održavao je strukturu stanovništva,činili su ga 70 % Bošnjaka 18 %  Hrvata, 10 % Srba i ostali.

Brigada je prošla slavan borbeni put na Majevici, Brčom, Gradačcu, Teočaku, Olovu, Kladnju, Sarajevu, Vozući, Ozrenu…

Tuzlanske jedinice su sačuvale najveću slobodnu teritoriju i stvorile uslov za prihvat prognanog i raseljenog stanovništva. U vrijeme najvećih sukoba ARBiH i HVO u BiH, na drugim područjima, brigada je bila inicijator povelje o bratimljenju Prve tuzlanske brigade  ARBiH i 115 brigade HVO Zrinjski i potvrdio potrebu zajedničke borbe protiv agresije.

Brigada nije izgubila ni jedan borbeni položaj, a borce je odlikovao visoki patriotizam i borbeni moral i ponašanje sukladno najvišim standardima međunarodnog humanitarnog i ratnog prava.

Kroz Brigadu je prošlo preko 6000 evidentiranih boraca, od čega je 240 boraca poginulo, i ranjeno oko 1700.

Većina poginulih je na ratištima van Tuzle. Sastav Brigade činili su većinom građani Tuzle, školovani i obrazovani intelektualci, srednje obrazovanih različitih kvalifikacija i radničkih zanimanja.

Brigada je uživala ugled i povjerenje kod stanovništva koji su u sastavu brigade vidjeli garanciju svoje sigurnosti. Posebna podrška u čitavom periodu bila je od strane građana i Organizacije žena Tuzle, koji su organizirali prikupljanje odjeće, obuće, hrane i sl.i često tu pomoć donosile do prvih borbenih linija.

Mišljenja smo da posebno dobrovoljci Prve Tuzlanske brigade o ostalih jedinica, koji su od prvih dana u ARBiH su pravi heroji, jer su založili život za borbu i očuvanje države i naroda i zaslužuju posebna priznanja.

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Na vrh