Tuzla

Obilježavanje 3. decembra – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla povodom 3. Decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, zajedno sa Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Tuzlanskog kantona, organizuje realizaciju niza aktivnosti s ciljem obilježavanja 3. decembra – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u skladu sa potrebom poštivanja trenutnih mjera zaštite uslijed pandemije koronavirusa.

 

Pored susreta uživo, također će se realizovati 4 panela na ZOOM platformi na kojima će se od 01. do 04. decembra aktuelizirati različite teme koje se tiču pitanja prava, položaja i mogućnosti osoba s invaliditetom. Teme o kojima će učesnici imati priliku diskutovati su: „Obrazovanje osoba s invaliditetom“ 01. decembra (voditelj panela Suvad Zahirović), „Žene s invaliditetom“ 02. decembra (voditeljica panela Adisa Kišić), „Samostalan život osoba s invaliditetom“ 03. decembra (voditeljica panela Zumreta Galijašević, te „Mentalno zdravlje i kako ga sačuvati u vrijeme pandemije i opšte društvene krize” 04. decembra (voditelj panela Bojan Šošić). Sve panel diskusije na ZOOM platformi će biti realizovane sa početkom u 11:55 sati, a pristup je slobodan za sve zainteresovane građanke i građane.

 

Tema obilježavanja 03. decembra 2021. godine je: “Liderstvo i sudjelovanje osoba s invaliditetom prema uključivom, dostupnom i održivom svijetu nakon COVID-19.”

 

U Bosni i Hercegovini više od  80% osoba sa invaliditetom živi u siromaštvu ili je veoma blizu granice siromaštva, te nisu ravnopravno s ostalima uključeni u sve tokove društva. Osobe s invaliditetom, i pored zakonske regulative koja im garantuje ostvarivanje svih ljudskih prava, imaju otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju, uslugama socijalne i zdravstvene zaštite i drugim pravima koja im kao građanima pripadaju.

 

Ratifikacijom Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom Bosna i Hercegovina se obavezala stvarati uslove za dostojanstven život, puno poštovanje prava i osiguravanje jednakih prilika za uključenost osoba sa invaliditetom u društvo, međutim, Konvencija se adekvatno ne provodi, te je osobama s invaliditetom uskraćen dostojanstven i kvalitetan život u zajednici.

 

„Želimo biti partneri institucijama vlasti u procesu donošenja odluka koje se tiču života nas, osoba sa invaliditetom, jer smo mi jedini legitimni zastupnici naših prava, a država na svim nivoima funkcionisanja ima obavezu da nam to partnerstvo i podršku osigura kroz podršku radu naših organizacija“, istakao je Suvad Zahirović, predsjednik Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

 

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona želi ovom prilikom još jednom da utiče na podizanje svijesti o pravima osoba s invaliditetom, kako bismo zajedno doprinijeli stvaranju društva u kojem će se poštivati i graditi ravnopravnost svih građana i građanki podjednako, a osobe s invaliditetom se neće suočavati sa preprekama prilikom ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava.


Komentari
Na vrh