Aktuelno

Obavještenje za građane

Obavještavamo građane da će se, radi povoljnije epidemiološke situacije, od ponedeljka 18.05.2020. godine, rad sa strankama u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle, ponovo vršiti u periodu od 7,30 -16,00 sati.

Molimo građane da se pridržavaju preporuka nadležnih organa, što podrazumjeva poštivanje higijensko – epidemioloških mjera i fizičku distancu od najmanje 1,5 metar, a sve u cilju sprečavanja pojave zarazne bolesti (koronavirusa COVID 19).

Sve dodatne informacije, korisnici naših usluga, mogu dobiti putem telefona 035/307-409, 035/307-410 ili putem e-mail maticniured@tuzla.ba

 

GRAD TUZLA

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Na vrh