Business

Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća

Obavještavaju se sve zainteresovane osobe nastanjene na području grada Tuzla, da je rok za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća, za koji su sredstva osigurana od strane Projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, i Grada Tuzle, produžen.
Novi rok za predaju prijave je 27.3.2019. godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, ili na broj telefona 035/307- 416 svakim radnim danom od 08.00-16.00 sati ili na link ispod.

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/Javni-poziv-Dijaspora-za-razvoj-19.2.2019..pdf

Na vrh