Business

Obavještenje o produženju roka prijave na Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli

Grad Tuzla obavještava zainteresirane osobe iz Tuzle da je produžen rok prijave na Javni poziv  za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli.

Novi, krajnji, rok za prijavu na ovaj Javni poziv je 24.11.2022. godine.

Javni poziv  za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli, realizuje se u partnerstvu Grada Tuzle, Fondacije IMPAKT Sarajevo i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, u okviru Programa podrške preduzetništvu kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja za mlade u 2022. godini.  

Javni poziv namijenjen je mladim osobama od 18 do 35 godina starosti sa mjestom boravka/prebivališta  na području grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju  i žele da je realizuju te pokrenu i uspostave formalni biznis, i to registracijom samostalne djelatnosti u osnovnom zanimanju, ili samostalne djelatnosti u dodatnom zanimanju ili privrednog društva, sa minimalno jednom zaposlenom osobom.

Također, Javni poziv namijenjen je i mladim osobama od 18 do 35 godina starosti, vlasnicima postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Tuzle, koji je registrovan u periodu do godinu dana od objave ovog Javnog poziva (21.10.2022.), a zainteresovani su za razvoj poduzetničkih vještina i imaju poslovnu ideju za proširenje poslovanja.

Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac mogu se preuzeti web stranici Grada Tuzle: www.grad.tuzla.ba, u sekciji javni pozivi.

Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/307-387 i 307-380, kao i putem e-mail-a dijanad@tuzla.ba, te u Fondaciji IMPAKT Sarajevo, putem telefona: 033/207-812, kao i e-mail-a podrskasarajevo@impakt.ba.

 

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle

Na vrh