Aktuelno

Obavještenje o obavezi čišćenja snijega

Ovim putem obavještavaju i upozoravaju se građani te korisnici poslovnih prostora po bilo kom osnovu, da pristupe čišćenju i uklanjanju snijega i leda na prilazima ispred svojih stambenih i poslovnih objekata, kao i poslovnih prostora, shodno Odluci o komunalnom redu Grada Tuzle.

Shodno članu 134. za uklanjanje snijega i leda s javnih saobraćajnih površina (ulica i cesta) odgovorno je javno komunalno preduzeće, odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno vršenje poslova zimske službe.

Za uklanjanje snijega i leda sa staza, stepeništa i puteva na javnim zelenim površinama, odgovorno je javno komunalno preduzeće, odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno vršenje poslova održavanja javnih zelenih površina.

Za uklanjanje snijega i leda s krovova poslovnih zgrada, odgovorno je preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama.

Za uklanjanje snijega i leda s krovova stambenih zgrada, odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova u njima.

Za uklanjanje snijega i leda s trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobuskih stajališta i sličnih prostora, odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno održavanje ovih površina.

Za uklanjanje snijega i leda s trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi.

Za uklanjanje snijega i leda s trotoara ispred poslovnih prostora, u širini i dužini trotoara (najmanje 2 m) i gabarita poslovnih prostora, odgovorni su vlasnici i korisnici poslovnih prostora.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne uređaje, odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja.

Za uklanjanje snijega i leda s taksi stajališta odgovorno je udruženje taksista.

Za one građane koji se ne budu pridržavali navedenog obavještenja, odnosno upozorenja, poduzet će se kaznene mjere, shodno odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Tuzle.

 

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA TUZLE

Inspektorat komunalne i sanitarne djelatnosti

Na vrh