Tuzla

Obavještenje o nastavku izvođenja radova na sanaciji šest pješačkih mostova preko rijeke Jale u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle obavještava građane da se nastavlja sa izvođenjem radova na sanaciji šest pješačkih mostova preko rijeke Jale u Tuzli. Sanacija se vrši sukcesivno, a za iduću lokaciju je predviđen pješački most kod Doma penzionera Tuzla. Početak radova je u petak 24.03.2023. godine. Za vrijeme izvođenja radova prelaz preko mosta će biti u potpunosti zabranjen.

 

Mole se građani da do okončanja radova koriste druge prelaze preko rijeke Jale i ne ometaju izvođenje radova.
O terminima izvođenja radova sanacije ostalih pješačkih mostova građani će biti blagovremeno informisani.

Na vrh