Business

Obavještenje o Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle

Obavještavamo sva zainteresirana lica da je Grad Tuzla raspisao JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini, koji je objavljen u petak, 24.05.2019. godine, u dnevnom listu “Oslobođenje”, na zvaničnoj web stranici, te na oglasnim tablama Grada Tuzle i mjesnih zajednica na području grada Tuzle, sa rokom objave od 15 dana.

Pozivamo sva zainteresirana lica ukoliko ispunjavaju uslove propisane Javnim pozivom, da dostave prijave na javni poziv sa propisanom dokumentacijom putem Centra za pružanje usluga građanima (protokol Grada Tuzle) ili preporučeno poštom na adresu navedenu u Javnom pozivu, zaključno sa danom 08.06.2019. godine.

Na vrh