Tuzla

Obaviještenje o sanaciji šest pješačkih mostova preko rijeke Jale u Tuzli

Obavještavamo građane da Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla počinje sa izvođenjem radova na sanaciji šest pješačkih mostova preko rijeke Jale u Tuzli. Sanacija će se vršiti sukcesivno, a početak radova je predviđen na pješačkom mostu kod Tehnološkog fakulteta u ponedeljak 20.02.2023. godine. Za vrijeme izvođenja radova prelaz preko mosta će biti u potpunosti zabranjen.

Mole se građani da do okončanja radova koriste druge prelaze preko rijeke Jale i ne ometaju izvođenje radova.

O terminima izvođenja radova sanacije ostalih pješačkih mostova građani će biti blagovremeno informisani.

Na vrh