Aktuelno

Novinarsko je pravo siguran rad i pristup informaciji (Saopštenje za javnost )

S ciljem ukazivanja na brojne napade na kolege i opstruiranje rada kojima su bili izloženi tokom nedavnih boračkih protesta, novinari sa teritorije Tuzlanskog kantona glasno su osudili ovakav način tretiranja pri radu, ali i javnosti koja je negativnom percepcijom novinarskog rada u više navrata pozivala na njihov linč.

Tokom protesta novinari su bili fizički i verbalno napadani, prijećeno im je na razne načine i bili su ometani u radu što je ocjenjeno nedopustivim. Tokom skupa novinara održanog 6. marta 2018. godine, iznešeno je niz primjera na koji način su protesti boraca postalo gotovo fatalni po novinare, snimatelje, fotografe i uopšte medijske radnike koji su višednevno izvještavali o ovom događaju. Posebno je akcentovano nedopustivo ponašanje pripadnika mase koji su si uzeli za pravo da određuju kojim medijskim kućama i pod kojim uslovima će se omogućiti rad, a koji su okarakterisani kao nepoželjni. Novinari su ocjenili krajnje opasnom činjenicu da se tokom višednevnih izvještavanja i neugodnosti koje su konstantno proživljavali, niko nije stavio u službu zaštite novinara koji su nastojali raditi svoj posao i javnosti dati objektivnu i tačnu informaciju o događaju.

Uzevši u obzir ove i brojne ranije napade koji su u većini slučajeva bili neprijavljeni nadležnim instutucijama, novinari su donijeli slijedeće zaključke sa kojima žele upoznati javnost:

  1. Tražimo od institucija da istraže najnovije, ali i prethodne incidente usmjerene protiv novinara i medijskih radnika čime će iste tretirati ozbiljno i poduzeli preventivne mjere da do njih ne dođe u budućnosti;
  2. Apelujemo na institucije države, domaća i inostrana novinarska udruženja da obezbijede sprovođenje međunarodnih standarda za zaštitu novinara, osiguraju sigurnost i slobodu izražavanja te bezbjedne uslove za rad medijskim profesionalcima;
  3. Pozivamo kolege novinare i medijske radnike da budu odvažniji i istrajniji u prijavljivanju svakog oblika fizičkog i verbalnog napada, prijetnji i incidenata koji im se dešavaju na terenu i u poslu. Samo na taj način može se konkretizovati težnja medijskih radnika da napad na njih bude tretiran kao napad na javnu osobu, sa svim pripadajućim zakonskim posljedicama po napadača;
  4. Apelujemo na javnost da se ne stvara atmosfera polarizacije na medije i ostale i pri tome poziva na javni linč novinara jer temeljna obaveza medijskog radnika je tačna i pravovremena informacija lišena senzacionalizma i usmjerena ka informisanju javnosti pri čemu su novinari ti koji informišu, a ne oni koji su odgovorni za tešku bosanskohercegovačku realnost;
  5. Pozivamo javnost da snažno podrži medijske radnike u naporima da zaštite novinarsku profesiju i njen dignitet, a time i slobodu govora. Napad na novinara treba tretirati kao napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana i
  6. Ističemo da vrijeme novinara treba da se poštuje i u skladu s tim odgovorno odnosi prema njemu.

 

Cijenimo prisustvo svih kolega na današnjem skupu, pozivamo na novinarsku solidarnost i javnu odgovornost u radu i razumijemo glasno ćutanje svih onih koji su imali barem moralnu obavezu da javno istupe i osude napade na novinare Tuzlanskog kantona.

 

S poštovanjem,

Medijski radnici Tuzlanskog kantona

Na vrh