BiH

NOVI PREGOVARAČI NA DJELU Imenovanja VM BiH: Od 23 direktorske pozicije u državnim institucijama Bošnjacima šest, Hrvatima osam, a Srbima devet

Vijeće ministara BiH za godinu dana izvršilo je 56 imenovanja na pozicije direktora, zamjenika direktora, pravobranilaca, koordinatora javne uprave…

Imenovano je 20 Srba, 19 Bošnjaka te 17 Hrvata. Od 23 direktorske pozicije šest je Bošnjaka i to OSA, DKPT, Direkcija za evropske integracije, Agencija za policijsku podršku BiH, Centar za uklanjanje mina, Agencija za identifkacijske dokumente.

Hrvati imaju osam čelnih pozicija i to: GP BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje VM BiH, Agencija za državnu službu BiH, koordinator javne uprave, Institut za intelektualno vlasništvo BiH, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, Agencija za antidoping kontrolu BiH.

Srbi imaju devet rukovodećih pozicija: Regulatorni odbor željeznica, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Služba za poslove sa strancima BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, Institut za standardizaciju BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Agencija za unaprijeđenje stranih investicija.

Usporedbe radi Bošnjaci su ranije rukovodili Agencijom za državnu službu BiH i Institutom za mjeriteljstvo BiH, a sada su postavljeni kadrovi iz reda Hrvata i Srba.

Iako je SDP BiH trebao dobiti poziciju koordinatora javne uprave to se nije dogodilo, pa je na sjednici 1. februara 2024. godine imenovan Darko Kasap iz HDZ-a umjesto Samira Sabljice koji je imenovan za v.d. zamjenika iako se za tu poziciju nije ni prijavio.

Još uvijek se sjećamo izjava iz stranaka trojke o tzv. vraćanju pariteta u državne institucije. Ova imenovanja pokazuju da “novi pregovarači” kako su sebe nazivali, očito nisu znali pregovarati i makar zadržati postojeće pozicije, već su očito činili ustupke ili bili nadigrani od političkih mudraca iz HDZ-a i SNSD-a, što i nije bilo tako teško.

(A.V.)

Na vrh