News

Njemački centar za robotiku DKR Tuzla: Besplatni treninzi iz oblasti servisiranja industrijskih robota

U Tuzli, u Njemačkom centru za robotiku DKR su u toku prijave za zainteresovane kandidate za besplatne treninge iz oblasti dijagnostike, održavanja i servisiranja industrijskih robota.

Svi treninzi su inače koncipirani na bazi prenosa kako teorijskog tako i praktičnog znanja i vještina.

Treninzi se organizuju u okviru projekta „Uspostava mehatroničarske radionice u Tuzli“, koji ima za cilj da pored treninga i edukacije iz oblasti dijagnostike, održavanja i servisiranja industrijskih robota dodatno predstavi kandidatima, firmama ali i institucijama formalnog obrazovanja mogućnosti i benefite koje automatizacija nosi sa sobom.

Potpuno automatizovana proizvodna linija u čijem sastvu su obradni centar, Fanuc-ov Robodrill, industrijski roboti koji opslužuju liniju te robot za zavarivanje, kao i mnogobrojni PLC-ovi koji omogućavaju komunikaciju među mašinama u realnom vremenu su samo jedan dio projekta Mehatroničarske radionice.

Dvije grupe kandidata će u toku šestomjesečnog trajanja pilot treninga osposobiti polovne, kao i neispravne robotske sisteme za ponovno puštanje u rad vodeći se praktičnim iskustvima stečenim kroz modularne kurseve.

Inače, Mehatroničarska radionica je inicirana i pokrenut od strane firme Masterwerk GmbH iz Minhena, kao develoPPP.de projekat, a podržan i sufinansiran od strane Ministarstva Savezne Republike Njemačke za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – BMZ).

Rok za predaju aplikacija je 27.12. 2019. godine, do 16:00 sati. Svoju aplikaciju u obliku CV-a i pisma motivacije slati isključivo na e-mail: info@dkr.ba.

Početak realizacije pilot treninga: Januar/Februar 2019.

Na vrh