Business

Ni u drugom krugu glasanja nije usvojena odluka o izvozu peleta iz BiH

Vijeće ministara BiH na 82. vanrednoj telefonskoj sjednici, nakon obavljenih konsultacija u drugom krugu glasanja, nije postigao potreban konsenzus o usvajanju Odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, kojom se trebao omogućiti izvoz peleta iz BiH.

Kako je saopćeno iz Vijeća ministara BiH, prethodno je juče održana 81. vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH na kojoj nije bilo saglasnosti o usvajanju ove odluke.

Na vrh