Tuzlanski kanton

NEŠTO SE POKREĆE – Tužilaštvo TK vrši istražne radnje vezane za zabranu upotrebe uređaja za radioterapiju na UKC-a Tuzla

Iz Kantonalnog tužilaštva dobili smo slijedeću i nformaciju koju vam prenosimo u cijelosti…

 

 

Kantonalno tužilaštvo TK obavlja provjere i istražne radnje vezane za zabranu upotrebe uređaja za radioterapiju na ovom odjeljenja UKC-a Tuzla.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost je u februaru 2023. godine izdala rješenje o zabrani upotrebe tri aparata za radioterapiju, o čemu su obavijestili Tužilaštvo i ovaj dokument je dio tužilačkog spisa.

Tužilaštvo provjerava da li u činjenju ili nečinjenju odgovornih osoba iz UKC-a Tuzla u vezi sa radioterapijom ima elemenata nekog krivičnog djela.

 

S tim u vezi, istražitelji MUP-a TK su po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Tuzla izuzeli kompletnu relevantnu materijalnu dokumentaciju u vezi sa tri uređaja za radioterapiju, te je izdata i naredba za vještačenje spornih uređaja.

Nakon svih obavljenih provjera i istražnih radnji će se donijeti tužilačka odluka u ovom predmetu.

 

Iz tužilaštva podsjećaju da obavljaju istražne radnje u skladu sa svojim nadležnostima, i da Kantonalno tužilaštvo nije, niti može biti institucija koja bi izdavala bilo kakve zabrane upotrebe medicinske opreme i uređaja. To su nadležnosti državne regulatorne agencije

Na vrh