Neko se “igra” sa životima ljudi u BiH – Veleprometnici nisu dostavili potrebnu dokumentaciju za vakcine

15.03.2021. 


Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH želi upoznati javnost s poduzetim aktivnostima, a vezano za postupanje po zaključku Vlade Federacije od 11. marta kojim je zadužen da bez odlaganja zaključi ugovore za nabavu cjepiva s veleprometnicima “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajina Group” d.o.o. Banja Luka, a koje je odobrila Vlada Federacije BiH.

Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH odabrani veleprometnici nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, kao ni konačnu ponudu neophodnu za zaključivanje ugovora ni nakon roka koji im je naznačen u dopisu (subota, 11. marta 2021. godine do 11.00), te stoga Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nije mogao potpisati ugovore.

O ovome je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH izvijestio Vladu Federacije BiH u roku koji mu je postavljen kao krajnji rok za dostavu informacije, saopćeno je.

 

Nakon ove informacije, možemo samo zaključiti da je prebacivanje loptice i odgovornosti s jednih na druge, najobičniji način nipodaštavanja građana BiH, dok se odgovorni “igraju” sa njihovim životima. Hvala vam jer ćete na slijedećim izborma bez obraza, ponovo se kandidovati i ponašati kao da ništa nije ni bilo, boreći se za sopstvenu fotelju i položaj, do koje ste stigli hodajući preko leševa. (stav portala boljatuzla.ba)

 

Legenda Slobode tragično okončala život, pronašli ga smrznutog smrznutog pokraj stadiona u ŠapcuBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!