Aktuelno

Nedžad Muhamedbegović iz Tuzle: Ugradnja toplotne pumpe u kuću donijela veliku uštedu novca

Nedžad Mehmedbegović iz Tuzle ugradio je toplotnu pumpu. Sada kako kaže na mnogo jednostavniji način zagrijava kuću od 130 kvadrata. Prijavio se na prvi javni poziv kada je ispunio sve potrebne uslove za sufinansiranje.

Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom opremom i radovima i utopljavanje objekata u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanica objekata, i nabavke i ugradnje vanjske stolarije.

Amir Razić iz Službe za komunalne poslove grada Tuzle podsjeća na uslove za apliciranje na javni poziv koji su ostali na nivou iz prethodnog perioda.

Pravo prijave na javni poziv i konačne dodjele sredstava po okončanju procedure imaju svi građani na području grada Tuzle koji se  trenutno griju na fosilno gorivo, te koji su vlasnici individualnih stambenih i individualnih stambeno poslovnih objekata. Ostali uslovi koje građani moraju ispuniti prema odluci GV Tuzla su, da su prijavljeni po pitanju prebivališta na objektu koji je predmet prijave na javni poziv, a koji dokazuju dostavljanjem CIPS-a, te moraju dokazati okolnosti da je objekat legalan ili da je pokrenut postupak o legalizaciji što se dokazuje građevinskom ili upotrebnom dozvolom s jedne strane, ili s druge strane dokazom da je pokrenut postupak legalizacije od Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline”, istakao je Razić u razgovoru za “RTV 7“.

Nedžad Mehmedbegović iz Tuzle ugradio je toplotnu pumpu. Sada kako kaže na mnogo jednostavniji način zagrijava kuću od 130 kvadrata. Prijavio se na prvi javni poziv kada je ispunio sve potrebne uslove za sufinansiranje.

Naručili smo izradu energetskog certifikata koji je pokazao da naš objekat zadovoljava potrošnju toplotne energije, a koji je bio konačan uslov za ulazak u ovaj program. Nakon toga, potpisali smo ugovor sa Općinom Tuzla i Službom za komunalne poslove, a onda ušli u proceduru nabavke toplotne pumpe” ističe Mehmedbegović.

Što se tiče toplote u kući, možda je za nijansu malo toplije, ali što se tiče potrošnje struje, prateći prethodne godine stanje na računima, primjetimo razliku. Za prvi mjesec ugradnje toplotne pumpe, u što ulazi grijanje kuće i grijanje tople vode, dakle novembar, imali smo uvećan račun za 50 KM, a za decembar kada je već počela prava hladnoća, račun je bio uvećan za 100 do 120 KM, što je za nas jako prihvatljivo u poređenju sa dosadašnjom potrošnjom”, riječi su Mehmedbegovića.

Muhamedbegović je istakao da je dosada za sezonu plaćao oko 1000 KM za ogrjev.

Ako troškovi budu išli ovom dinamikom, očekujem da će biti utrošeno oko 500 do 600 KM za ovu sezonu”, zaključio je Muhamedbegović.

U mjesnim zajednicama na području grada Tuzle, podijeljena su pismena obavještenja da je u toku novi javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i indivudualnim stambeno poslovnim objektima na području grada Tuzle u 2020. godini. Javni poziv je otvoren 3. februara i otvoren je do 18. februara.

Na vrh