Business

Nastavljena uspješna saradnja Vlade sa sindikatima

Današnjim sastankom i pripremom za otvaranje pregovora za potpisivanje novog Kolektivnog ugovora za uposlenike u oblastima uprave i pravosuđa nastavljen je dijalog Vlade Tuzlanskog kantona i Sindikata organa uprave i pravosuđa Tuzlanskog kantona.

Ovo je logičan slijed i nastavak izuzetnog odnosa Vlade i socijalnih partnera, rečeno je danas.  Kako su istaknuli predstavnici Sindikata, u proteklom periodu uočene su određene manjkavosti dosadašnjeg Kolektivnog ugovora, a koje bi se, s ciljem poboljšanja stanja i kvalitetnijeg uređenja odnosa poslodavac – uposlenik, mogle otkloniti prije potpisivanja novog Kolektivnog ugovora.

Pregovarački tim Vlade, kojeg je danas predvodio premijer Denijal Tulumović, je još jednom danas izrazio zahvalnost sindikatima za razumijevanje koje su uposlenici kod budžetskih korisnika pokazivali u proteklom periodu i nisu putem sudskih organa tražili poštivanje svojih prava.

„Danas predložene zahtjeve Sindikata ćemo, na jednom od narednih kolegija, razmotriti i kao Vlada u cjelosti se s njima upoznati, te ćemo onda zauzeti stav. U svakom slučaju današnji sastanak je nastavak jednog kontinuiranog dijaloga, koji je do sada polučio odličnu saradnju i razumijevanje obje strane“, kazao je premijer Tulumović.

Današnjem sastanku u ime Vlade TK su, osim premijera Tulumovića, prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić, ministar pravosuđa i uprave Elvir Herčinović i sekretar Ministarstva pravosuđa Mirela Tuzlak.

Na vrh