Business

Nastavak realizacije Poslovne zone “Kreka Sjever”, potpisani ugovori o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle

Nakon što je Gradsko vijeće Tuzla, na prijedlog gradonačelnika Tuzle, usvojilo ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA I DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA TUZLE, danas su u prostorijama Gradske uprave potpisani ugovori o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle u okviru Poslovne zone “Kreka Sjever” u Tuzli, između Grada Tuzle i poslovnih subjekata kao nosilaca prava građenja, i to „PROBOSING“ d.o.o. Tuzla, „EKO SIROVINA“ d.o.o. Tuzla i „KOALA AUTOMOTIVE“ d.o.o. Tuzla. Time je osiguran nastavak realizacije Poslovne zone “Kreka Sjever” na dodatne četiri parcele, a nosioci prava građenja – poslovni subjekti, su uz vrlo povoljne uslove dobili priliku da u ovoj Poslovnoj zoni grade svoje proizvodne objekte, uz obavezu da osiguraju određeni broj novih radnih mjesta.

 

Potpisivanju ugovora, uz postupajućeg notara, prisustvovali su i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, predstavnici nadležnih gradskih službi kao i predstavnici navedenih poslovnih subjekata koji su iskazali veliku zahvalnost i interes da na području grada Tuzle izgrade proizvodne objekte i iste, čim se za to steknu uslovi, stave u funkciju.

Gradonačelnik Tuzle, čestitao je odabranim najpovoljnijim ponuđačima, koji su potpisivanjem ugovora postali i nosioci prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle, zaželio sreću u budućem poslovanju te najavio dalji nastavak realizacije Poslovne zone “Kreka Sjever” u Tuzli i nastojanje Grada Tuzle da, u okviru zakonskih mogućnosti, osigura što povoljniju poslovnu klimu za sve buduće investitore.

 

Nosioci prava građenja u obavezi su da nakon pravosnažnosti odobrenja za građenje pribavljenog od strane nadležne službe, započnu svoje radove na objektu u roku od 12 mjeseci od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje,te otvore najmanje jedno radno mjesto na 100 m2 bruto površine građevinske parcele na kojoj je planirana izgradnja poslovnog objekta. S obzirom na površinu parcelaza koje su danas potpisani ugovori o osnivanju prava građenja na nekretninam u vlasništvu Grada Tuzle, poslovni subjekti, nosioci prava građenja, u obavezi su da otvore minimalno 135 radnih mjesta.

 

Također, jedan od uslova koji odabrani ponuđači – nosioci prava građenja moraju ispuniti jeste da su u obuhvatu Regulacionog plana, odnosno Poslovne zone “Kreka Sjever” u obavezi obavljati proizvodno-prerađivačke djelatnosti  koje po svojim tehnološkim karakteristikama i zahtjevima ne smiju negativno utjecati na postojeće djelatnosti, objekte i okolinu, niti je dozvoljena izgradnja kompleksa čija je namjera skladištenje, izuzev minimalnih skladišta neophodnih za proizvodno- tehnološki kompleks. Osim toga, zabranjeno je i da se zagrijavanje prostorija budućeg poslovnog objekta vrši spaljivanjem štetnih i otrovnih nus proizvoda pri proizvodnji finalnog proizvoda svoje djelatnosti, ili da se zagrijavanje vrši fosilnim gorivima. Dakle, Grad Tuzla još jednom je iskazao interes i volju da podrži razvoj realnog sektora i omogući povoljan poslovni ambijent za sve investitore, ali i da pomogne u otvaranju novih radnih mjesta i očuvanju i zaštiti životne okoline.

Na vrh