Tuzla

Nastavak projekta “Mladi za čist zrak”

Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u partnerstvu s UNICEF-om, nastavlja realizaciju uspješnog projekta “Mladi za čist zrak”. Riječ je o projektu koji izgradnjom vještina i podizanjem svijesti mladih o zagađenju zraka i zaštiti životne sredine, želi mlade učiniti vidljivijim i angažovanijim i prema mladim i prema donosiocima odluka u zagovaranju prava na čist zraka.

U periodu od 1. februara 2023. godine do 30. aprila 2024. godine Centar za ekologiju i energiju Tuzla će zajedno sa stručnjacima različitih profila raditi na izgradnji kapaciteta i podizanju ekološke svijesti učenika srednjih škola iz 10 bosanskohercegovačkih gradova i općina.

Cilj je osnažiti mlade ekološke aktiviste, buduće ekološke lidere da pokrenu promjene u svojim lokalnim zajednicama i zahtjevaju konkretne akcije na smanjenju zagađenja zraka i zaštiti životne sredine.

 

Jedan od načina djelovanja, planiran projektom “Mladi za čist zrak”, Centra za ekologiju i energiju Tuzla, jeste pokretanje inicijative da se uspostavi kontinuirani monitoring kvaliteta zraka u što većem broju lokalnih zajednica. U partnerstvu sa Zavodima za javno zdravstvo i Hidrometeorološkim zavodom namjera je razviti sistem za pravovremeno obavještavanje o stepenu zagađenja zraka i uputstvima kako zaštititi zdravlje u slučaju prekomjernog zagađenja zraka.

Smanjenje zagađenja zraka i zaštita životne sredine posebno su važni za mlade i djecu, jer onečišćenje ostavlja trajne posljedice na njihovo zdravlje. Centar za ekologiju i energiju Tuzla zbog toga smatra da je ključno ojačati ulogu, glas i kapacitet mladih u javnom životu.

Projekat “Mladi za čist zrak”, koji CEE provodi u partnerstvu s UNICEF-om, pružit će priliku učenicima srednjih škola iz 10 gradova i općina BIH da postanu nosioci društvenih promjena i pokreću inicijative za klimatske promjene u svojim zajednicama. Projekat finansira Kraljevina Švedska, u sklopu UNICEF programa “Unapređenje kvalitete zraka na Zapadnom Balkanu”.

 

Na vrh