Nastavak maćehinskog odnosa JP Elektroprivreda BIH prema stanovnicima Tuzlanskog kantona

05.10.2021. 


Kantonalni odbor SDPBiH  Tuzla osuđuje Odluku Uprave Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, kojom je  Rudniku uglja Kreka obustavio isporuku uglja za široku potrošnju i kojom je naređeno da se ukupna količina  proizvedenog uglja drobi i šalje za Termoelektranu Tuzla.

Ovom Odlukom je JP Elektroprivreda BiH  stanovništvo najmnogoljudnijeg Kantona  dovela u nezavidnu situaciju i u nemogućnost nabavke osnovnog energenta za grejnu sezonu.

Mnoge kategorije najugroženijih stanovnika su, u skladu sa dosadašnjom praksom, nabavljali ugalj na način odloženog plaćanja putem udruženja građana, sindikalnih organizacija i drugih, istim je izvršena obustava isporuke uglja, a ne zna se ni da li će u narednom periodu koristiti tu olakšicu, koja je bila praksa u ranijem periodu.

Također, Rudnik Kreka  je svojim radnicima po osnovu naknade za regres i smrt užeg člana porodice izdao otpremnice za ugalj u protuvrijednosti iznosa naknade, koje se ne mogu realizovati.

Gore pomenutom Odlukom  Uprave Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo stanovništvo Tuzlanskog kantona je dovedeno u tešku situaciju i pred njim je izuzetno teška i neizvjesna grejna sezona.

Ovo je još jedan pokazatelj da menadžment JP Elektroprivrede degradira  građane Tuzlanskog kantona, iako je direktor tog Javnog preduzeća upravo s područja TK. Imajući u vidu da je TK energetski i rudarski centar BiH i regiona, upravo zahvaljujući radu njegovih stanovnika, smatramo da je ovakav maćehinski odnos Elektroprivrede BiH prema građanima TK nedopustiv.

 

 

Služba za informisanje

Kantonalnog odbora SDPBiH Tuzla

 BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!