Politika

Naša stranka: Recept za uspješnu BiH je da prema različitostima kao država nastupamo isto i da ih tretiramo jednako

Naša stranka je obilježavanje 80. godišnjice ZAVNOBiH-a organizovala u Sarajevu. Na dvije tribine govorili su intelektualci: Asim Mujkić, Dragan Markovina, Nerzuk Ćurak i Tarik Haverić, kao i političari Naše stranke Damir Nikšić i Sabina Ćudić.

Prva tribina nazvana je ZAVNOBiH – temelj građanskog društva.

U kontekstu samog naslova teme, Dragan Markovina je istakao važnost razlikovanja ZAVNOBiH-a od Daytona te koliko je ZAVNOBiH bio bliži idealu građanskog društva. Prema Markovini, ZAVNOBiH je rekao: živjet ćemo zajedno, a Dayton: živjet ćemo jedni pored drugih.

Asim Mujkić skrenuo je pažnju na činjenicu da ZAVNOBiH nije bio samo državotvoran, nego i društvotvoran.

„ZAVNOBiH je politički artikulirao ideju prethodno uspostavljenog oružanog bratstva tako da je rekao da slobode jednog naroda nema bez slobode drugog naroda. Po prvi put je BiH artikulirana kao moderni politički subjekt kroz političku artikulaciju ideja Francuske revolucije: slobode, jednakosti i bratstva”, rekao je Mujkić.

Tarik Haverić je na kraju svog izlaganja istakao sam koncept građanstva kao izuzetno važan u kontekstu priče o ZAVNOBiH-u. Naglasio je da građanina stvara država postupajući prema krilatici: prema različitima jednako, a ne, kao što je prema Haveriću to danas: prema različitima različito.

Druga tribina svojim nazivom najavila je i mogućnost novog zasjedanja ZAVNOBiH-a: Četvrto zasjedanje ZAVNOBiH-a kao odgovor na krizu građanske politike u BiH – utopija ili obaveza?

Nerzuk Ćurak je rekao da je za njega ideja ZAVNOBiH-a da tri zajednice donose odluku u jeku rata protiv fašizma i domaćih izdajnika da zajedno konstituiraju novu vlast i krenu u izgradnju zajedničke države apsolutni događaj naše povijesti.

Da i danas postoji ta mogućnost rekao je kroz poređenje s tadašnjim vremenom: „Broz je organizovao otpor sa šest hiljada ljudi, ja neću da vjerujem da u današnjoj Bosni nema šest hiljada ljudi posvećenoj ideji zajedništva.”

Damir Nikšić je kao najveći gubitak današnje Bosne i Hercegovine u odnosu na ideju ZAVNOBiH-a naveo nestanak prerogativa republike iz naziva BiH: „Mi smo izgubili prerogativ republike iz državnog naziva. A ja, kao i mnogi drugi građani, samo želim da živim u republici.”

Sabina Ćudić za četvrto zasjedanja ZAVNOBiH-a kao ključni preduslov vidi mogućnost vjere koja je bila prisutna prilikom zasjedanja Prvog zasjedanja. Rekla je da nam je neophodna revolucionarna subverzivnost prema sadašnjem poretku na čijoj je artikulaciji neophodno još politički raditi.

Na vrh