Aktuelno

Naredbe ministarstva zdravstva u vezi sa prevencijom koronavirusa

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dajana Čolić donijela je danas Odluku kojom preporučuje otkazivanje svih putovanja van područja BiH, s obzirom na postojanje objektivne opasnosti po zdravlje stanovništva, sa posebnim naglaskom na područja u kojima je aktivan virus COVID – 2019.

Odluka je donesena s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u regiji i šire, a naročito u pojedinim zemljama koje nerijetko posjećuju građani Tuzlanskog kantona.

Pored toga ministrica zdravastva donijela je naredbu prema kojoj se sve osobe, koje su u proteklih 7-10 dana, boravile u područjima zahvaćenim novonastalom bolešću, moraju telefonskim putemjaviti Higijensko epidemiološkoj službi lokalnog doma zdravlja,kako bi dobili preporuku za izolaciju/samoizolaciju i daljnje postupanje, a u skladu sa smjernicama SZO, FMZ, ZJZ TK i Kriznog štaba. Cilj ove Naredbe je da se ukaže na neophodnost pobuđivanja samosvijesti i društvene svijesti građana TK.

Također, izdata je naredba kojm se se svim turističkim agencijama da nalaže da obavijeste Krizni štab Ministarstva zdravstva TK o svim ulascima/izlascima turističkih tura sa područja Tuzlanskog kantona u roku 24 sata.

 

 

Na vrh