Aktuelno

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK

Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donio je naredbu kojom se nalaže da se obustavi nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, kao i rad vrtića u trajanju od 15 dana. Također se nalaže obustavljanje održavanja svih kulturnih i sportskih događaja na području Tuzlanskog kantona, te svih sportskih treninga za sve kategorije, u trajanju od 15 dana.

Krizni štab TK nalaže pojačan epidemiološki nadzor u ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana te preporučuje svim građankama i građanima Tuzlanskog kantona da se, u cilju osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja stanovništva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznih štabova (federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih), kao i zavoda za javno zdravstvo u kontinuiranom trajanju, do daljnjeg.

Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, dok traje obustava nastave, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja. Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za punoljetne osobe, navedeno je osobna odgovornost.

Svom stanovništvu Tuzlanskog kantona, kao i stranim državljanima preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

Prema odluci Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TKsvim osobama u Tuzlanskom kantonu kojima je izrečena mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) sukladno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj: 29/05), od strane kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije, odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izratih rješenja o naloženim mjerama.

Također se nalaže menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi, da zdravstvenim djelatnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kojem osnovu, do daljnjeg.

Preporučujemo svim državljanima BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirosum (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u BiH, zbog povećanog rizika od unošenja virusa, a što bi moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u BiH, do daljnjeg.

Na vrh