Lični stav

Napokon stigla radost i toplina u domove građana MZ-a Bukinje i Šićki Brod. Toplifikacija u završnoj fazi

Nakon višedecenijskog života u nepodnošljivim uvjetima izazvanih radom TE Tuzla i odlaganjem šljake i pepela, te strpljivog iščekivanja i borbe svim pravnim sredstvima, građani Mjesnih zajednica Bukinje i Šićki Brod su napokon dočekali da i njihove domove griju radijatori „gradskog“ grijanja, odnosno toplotnom energijom (parom) iz TE Tuzla.

Radovi na toplifikaciji ovih MZ-a je počeo još potkraj 2015 godine iskopom i polaganjem cijevi primarnog voda, da bi nakon punih tri godine izvođači radova počeli raditi sekundarni toplovod do zida kuća i priključke ugradnjom podstanice za svaki objekt s kalorimetrom (mjerilo toplinske energije).

si 2

Uobičajeno za naše prostore tijekom svakog izvođenja građevinskih radnji ili iskopa, obavezno iskrsnu kojekakvi problemi, što je bilo i u ovom slučaju zbog neuređenih imovinsko-pravnih odnosa kod pojedinih stambenih objekata, zbog čega su Mjesne zajednice Bukinje i Šićki brod bile prinuđene intervenirati raznim dopisima i zahtjevima kod nadležnih privrednih subjekata i drugih nadležnih organizacija kako bi se radovi uspješno priveli kraju, JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. „Sarajevo“, Centralnom grijanju Tuzla d.d, „gradskoj“ Upravi i slično.

Prema dostavljenim obavještenjima JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. „Sarajevo“, Zavisno društvo rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, Centralno grijanje Tuzla d.d. je iste proslijedilo Mjesnim zajednicama Bukinje i Šićki Brod odgovarajući njihovim zahtjevima podnesenima 13.09.2018 godine, u kojima između ostaloga stoji:

„Po zahtjevu MZ Bukinje naselje kolona se traži suglasnost za Centralno grijanje d.d. Tuzla za prokopavanje dijela zemljišta kako bi priključili sporne objekte na sistem „gradskog“ grijanja koje su obuhvaćene projektom toplifikacije“.

si 3

Zbog istog problema se MZ Šićki Brod obratila JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. „Sarajevo“ tražeći suglasnost za izvođenje radova na montaži, priključenju i održavanju dijela vrelovodne, odnosno toplovodne mreže za pet objekata na parcelama na kojima je posjednik upisani Titovi Rudnici Kreka-Banovići-Dobrnja. Postupajući po navedenim zahtjevima je izašla stručna radna grupa Centralnog grijanja Tuzla d.d. na lice mjesta te predložila Upravi Drštva da se napravi ugovor o pravu korištenja i pravu služnosti na predmetnim nekretninama u dijelu naselja Bukinje-Kolona u dužini 469 m. i u dijelu naselja Šićki Brod u dužini 181 m. po cije 7 KM/ m.2. na period od 5 godina korištenja sa periodičnim obnavljanjem tog ugovora uz obvezu Centralnog grijanja Tuzla d.d. da snosi svu odgovornost prokopavanjem i korištenjem svojih instalacija.

Glede toga, Centralno grijanje Tuzla d.d. je od ELEKTROPRIVREDE JP BiH DOO zatražilo preispitivanje ranije donesene odluke zbog složenih uvjeta života građana ovih MZ-a uvjetovanih radom TE Tuzla, deponija šljake i pepela, te radom drugih industrijskih objekata koji umnogome doprinose ekološkoj ugroženosti, „grad“ Tuzla je izmjenom i dopunom odluke o snabdijevanju „grada“ toplotnom energijom br. 10/17 i 11/17 omogućio građanima ovih Mjesnih zajednica priključenje na sistem daljinskog grijanja bez novčane naknade s ciljem poboljšanja kvalitete života na ovim prostorima.

si 4

Građani navedenih MZ-a ovih zimskih dana zadovoljno trljaju ruke pored toplih radijatora svjesni da će im se ovim potezom poboljšati i kvaliteta zraka, a time samim i uvjeti života koji su već bili dostigli točku usijanja (nemogući). Mada je pored izrazitih boraca za očuvanje okoliša i boljih uvjeta života, odnosno toplifikacije MZ-a koji su zbog svoje upornosti bili izvrgavani kritikama, sankcijama i smjenama od „moćnih“, istrajali su u svojoj borbi i ponosno stoje na pobjedničkom postolju, bilo je i skeptika, odnosno kritičara koji su zaradi tuđih interesa sa strane radili ne samo protiv svojih sugrađana, nego i protiv samih sebe. No, na sreću, nijesu uspjeli u svojim zlim namjerama.

 

Ovaj put nije pobijedila snaga, pobijedio je um!

 

Anto Šimić Čiko

Na vrh