Nakon 7 godina: Grad Tuzla dobiva Statut

26.05.2021. 


Nakon sedam godina od proglašenja Tuzle gradom, konačno bi trebao da se usvoji i Statut grada koji će omogućiti direktne izbore u mjesnim zajednicama. Ovo je rezultat bezuvjetnog pritiska i konstruktivnog djelovanja Progresivnog bloka u Gradskom vijeću Grada Tuzla. Progresivni blok čine vijećnici Selma Ćatibušić, Omer Berbić, Esana Kavazbašić-Huskanović i Admir Čavalić (Stranka za BiH, Naša stranka i Platforma za Progres).

Od prve, konstituirajuće sjednice, vijećnici Progresivnog bloka su upozoravali na hitnost i značaj usvajanja Statuta, zarad lokalne demokratije. Tada su upozorili da će svake naredne sjednice potencirati ovo pitanje, što se i desilo. U februaru je Progresivni blok skupio potpise vijećnika za vanrednu sjednicu u vezi Statuta grada. Na bazi navedenog je organizovana sjednica na kojoj se par sati raspravljalo o ovom za grad najbitnijem dokumentu, te na kojoj je prezentovan model Statuta kojeg su uradili najbolji tuzlanski pravnici. Ranije je ovaj nacrt Statuta prezentovan Uni Harčin, ministrici pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. Jedan od vijećnika Progresivnog bloka je prethodno pri raspravi o Poslovniku rada Gradskog vijeća amandmanski predložio da se o Statutu raspravlja u maju i da se isti usvoji. Ovaj prijedlog je glasovima većine usvojen.

Dakle, Progresivni blok je:

–           Potencirao temu Statuta grada;
–           Dostavio vlastiti dokument nacrta Statuta;
–           Predložio maj kao mjesec za usvajanje Statuta.

Na bazi svega navedenog, Gradsko vijeće je odlučilo da 27. maja ove godine raspravlja i usvoji prijedlog Statuta grada Tuzla. Za usvajanje istoga je potrebno 2/3 glasova vijećnika, što su predstavnici Progresivnog bloka kroz lobiranja već obezbjedili. Konačni dokument prijedloga je uvažio preko 95% predloženog nacrta od strane Progresivnog bloka. Dodato je 5% korekcija koje nisu dobre za građane, ali jesu za političare, međutim to ćemo mijenjati nakon usvajanja Statuta.

Na kraju, Progresivni blok čestita svima – vijećnicima, građanima i ostalim uključenim u ovaj poduhvat – i poručuje da svi u Tuzli imaju razloga za slavlje jer će napokon građani, a ne politički subjekti imati priliku da biraju predstavnike u mjesnim zajednicama. Na ovaj način Tuzla neće biti grad slučaj, niti će biti u rukama jednog čovjeka, već će se politička i ekonomska moć decentralizirati. 27. maj treba da se ubuduće slavi kao lokalni Dan demokratije!BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!