Business

Najviše radnika ‘nacrno’ na području TK u oblasti ugostiteljstva

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUIP) Tuzlanskog kantona u 2017. godini izvršila je 15.963 inspekcijska nadzora, od kojih je 11.363 subjekata nadzora odnosno 71,3 posto bilo u skladu sa zakonom.

Kod 3.919 subjekata nadzora je utvrđena određena vrsta prekršaja.

Direktor KUIP TK Amel Mehanović rekao je na konferenciji za medije, govoreći o Izvještaju o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za 2017. godinu koji je kantonalna vlada danas usvojila, da su se inspektori KUIP-a uglavnom koristili upravnim mjerama, te su donijeli 3.796 upravnih mjera, od čega 1.077 različitih zabrana, a od toga se 125 odnosi na rad bez odobrenja.

Izdato je 18 krivičnih prijava, četiri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te su izdali 1.969 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 1.681.000 KM, što je za 239 prekršajnih naloga više u odnosu na 2016. godinu.

Najveća kazna iznosila je 13.000 KM, a odnosila se na prekršaj iz oblasti rada i radnih odnosa, a najniža je iznosila 30 KM.

Prosječna kazna po prekršajnom nalogu iznosila je 854 KM.

Izvršeno je 11.126 kontrola radno angažovanih osoba na području TK, od čega je 10.120 bilo radno angažovano u skladu sa zakonom, dok je 998 osoba bilo angažovano suprotno odredbama zakona o radu, što predstavlja 55 radnika više nego godinu ranije.

Najviše zatečenih radnika koji su radili “nacrno“ je u oblasti ugostiteljstva.

U prošloj godini dogodilo se 138 lakših i težih povreda na radu, a dvije sa smrtnim posljedicama.

Na vrh