Eventi

Najava predavanja na Filozofskom fakultetu Tuzla:”Atipične strategije i zabavna matematika kao pomagala u razumijevanju osnovnih matematičkih pojmova “

Dr. Almir Smajić sa Univerziteta Montevallo iz Birminghama, Sjedinjene Američke Države će u četvrtak 21.3. u 10 sati u amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta održati predavanje na temu Atipične strategije i zabavna matematika kao pomagala u razumijevanju osnovnih matematičkih pojmova

SAŽETAK PREDAVANJA:

  • PROCEDURALNO İ KONCEPTUALNO ZNANJE u učenju i predavanju matematike – razmatranje pitanja koja treba da pitamo tokom nastave i kako praktično povezati proceduralno znanje sa konceptualnim znanjem. Zašto pitati “ZAŠTO”?
  • Dali smo već programirani kako da riješavamo odredjene zadatke? – prisustvovani će biti pitani kako najlakše računaju sledeći zadatak: 4 + 7 + 6 = X • Primjena MENTALNE MATEMATIKE u nastavi – uz korištenje odgovarajućih matematičkih pitanja na koje će predavač odgovariti sa ‘da’ ili ‘ne’, prisustvovani treba da pogode na koji broj predavač misli
  • Strategije za učenje tablice množenja – prisustvovanim će biti omogućeno da primjene ‘1 GORE/1 DOLE’, ‘2 GORE/2 DOLE’ strategije u učenju tablice množenja
  • Primjena PROZOR METODE u množenju dvocifrenih brojeva – pojašnjenje kako primjeniti brži način množenja dvocifrenih brojeva uz postepeno učenje strategija za množenje • Primjena PYRAMATH KARTI u usavršavanju operacija – predavač, uz pomoć prisutnih, će demonstrirati korištenje pyramath karti u usavršavanju osnovnih matematičkih operacija
  • BROJNIK/NAZIVNIK METODA – razmatranje značenja ‘brojnika’ i ‘nazivnika’, i kako koristiti korijene ovih riječi u razumijevanju razlomaka • Pitanja i odgovori – prisutnim će biti omogućeno 10 minuta za pitanja u vezi izloženog predavanja i metodike nastave matematike

https://www.montevallo.edu/wp-content/uploads/2018/08/Almir-Smajic-Vitae-2018.pdf

Na vrh