Kult(ura)

Najava koncerta Tamare Arsovski (violina) i Zerine Šabotić (klavir)

Koncert Tamare Arsovski (violina) i Zerine Šabotić (klavir) biće održan u srijedu, 26.02.2020.godine u 19:00 sati u sali Međunarodne galerije portreta Tuzla, u sklopu Centra za kulturu Tuzla.

Tamara Arsovski (1991) rođena je u porodici muzičara, u Sarajevu. Tokom srednjoškolskog obrazovanja, koje je stekla u Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo, svoj muzički talenat potvrdila je sa tri specijalne i šest prvih nagrada, osvojene na takmičenjima učenika i studenata muzike.
Dodiplomski i master studij violine (2010. – 2016.) završila je pod mentorstvom prof. Violete Smailović – Huart, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je zaposlena kao asistentica na predmetima kamerna muzika i violina, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru, Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Stalna je članica Gudačkog orkestra MAS, na poziciji koncert majstorice te gudačkog kvarteta AMAS. Od 2018. godine članica je Ansambla INSAM Instituta za savremenu umjetničku muziku (Sarajevo). 2019. godine upisala je doktorski studij u klasi profesora Ernsta Kovačića.Zerina Šabotić, rođena 1995. godine, muzičko obrazovanje započinje 2004. , a 2014. godine završava Srednju muzičku škole u Sarajevu, smjer za solo klavir, u klasi profesorice Vedrane Mujkić. Dobitnica je dvije prve i jedne specijalne nagrade na Federalnim takmičenjima učenika i studenata muzike, dvije treće nagrade na takmičenjima “Don Vincenzo Vitti” i “Gianluca Campochiaro”, prve i specijalne nagrade na internacionalnom takmičenju ‘Citta di Barletta’ u Italiji. Kao kamerni muzičar je nastupala u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH. trenutno je apsolvent na II ciklusu studija Muzičke akademije u Sarajevu u klasi profesora Dragana Opančića.

Ulaz na koncert je slobodan.

Na vrh