Aktuelno

Načelnici tuzlanskog kantona održali sastanak s predstavnicima SOGFBiH-a

Na sastanku načelnika i gradonačelnika Tuzlanskog kantona i predstavnika Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH) održanom u srijedu u Tuzli razgovaralo se, među ostalim, i o suradnji jedinice lokalne samouprave s područja navedenog kantona sa SOGFBiH-om te izradi Akcijskog plana Saveza za 2020. godinu.

Tema sastanka bila je i suradnja s federalnim organima i organima tuzlanskog kantona kada je riječ o konzultacijama u postupku donošenja zakonskih propisa, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Grada Mostara.

Predstavnici SOGFBiH-a predstavili su Analizu pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH, a na sastanku se raspravljalo i o Prijedlogu saveza za povećanje udjela jedinica lokalne samouprave u FBiH u raspodjeli prihoda od indirektnih, odnosno neizravnih poreza s trenutnih 8,42 posto na 9,81 posto, te o povećanju koeficijenta za raspodjelu prihoda od poreza na dohodak.

Sudionici sastanka suglasni su da se pokrene odgovarajući postupak pred Ustavnim sudom Federacije BiH u vezi sa zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ako se ne uvaže prijedlozi i zahtjevi jedinica lokalne samouprave i SOGFBiH-a.

Posebna pozornost posvećena je Prednacrtu zakona o građevinskom zemljištu za koji je istaknuto kako je potrebno organizirati poseban sastanak zbog značaja tematike tretirane tim Zakonom.

Na sastanku je također razmatrana inicijativa Grada Tuzle za izmjenu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odluke Vlade Federacije BiH o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća s ciljem omogućivanja financiranja vatrogasnih jedinica iz sredstava za zaštitu i spašavanje, te fleksibilnije korištenje namjenskih sredstava iz ovih izvora u skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave, stoji u priopćenju.

Na vrh