Aktuelno

Na jezično književnoj olimpijadi više od 200 učenika iz 26 škola TK-a (VIDEO)

U Tuzli je danas održana Druga jezično književna olimpijada, u organizaciji Međunarodne škole Tuzla u saradnji s Osnovnom školom “Brčanska Malta”.

U kategoriji kratkometražnog filma pobjednici su učenici Osnovne škole “Novi grad”, a u  kategoriji debatanata najbolji su učenici Međunarodne škole Tuzla.

U kategoriji pisanja eseja najbolja je učenica Dželila Sarajlić iz tuzlanske OŠ “Slavinovići”. U kategoriji recitala prvo mjesto osvojili su učenici OŠ “Novi grad” s profesoricom Bosanskog jezika Maksidom Hadžihasanović.

– Više od 200 učenika iz 26 škola iz Tuzlanskog kantona pokazalo je svoje vještine u pisanju eseja, recitiranju, debatiranju i snimanju filmova. Zanimljive su teme i uglavnom se odnose na razvijanje jezičkih vještina, ali i poznavanju i upoznavanju kulturno historijske tradicije Bosne i Hercegovine i njenih naroda. Naprimjer teme su bile Prođoh Bosnom kroz gradove, Jezik u sevdalinkama – rekla je profesorica Bosanskog jezika i jedna od organizatorica Olimpijade Sabina Jogunčić koja smatra da su takva natjecanja koja njeguju ljubav prema maternjem jeziku veoma važna.

Direktor Međunarodne škole Tuzla Sadmir Delić ističe da iako je ovo tek treća jezična olimpijada njen značaj je nemjerljiv jer je jedina takve vrsta natjecanja u maternjem jeziku u Tuzlanskom kantonu.

– Jezičko književna olimpijada ima veliki značaj u očuvanju maternjeg jezika, u njegovanju tradicije i kulture, očuvanju i promovisanju kulturno historijskih znamenitosti BiH, razvijanje  ljubavi kod učenika prema domovini i maternjem B/H/S jeziku i književnosti, razvijanje vještina za izradu kratko metražnog filma, razvijanje debatnih i recitatorskih vještina. Sve to popraćeno uz međusobno ugodno druženje – rekao je Delić.

Najbolji učenici su se povezali međusobno što i jeste jedan od glavnih ciljeva Olimpijade.

– Jako je važno da se učenici okupljaju i razmjenjuju svoja iskustva i na taj način njeguju tradiciju, kulturu, jezik i razvijaju domoljublje uopšte – dodala je profesorica Sabina Jogunčić.

– Djeca nemaju priliku takmičiti se u oblastima vezanim za predmet BHS jezik i književnost, te je ovo, osim literarnih natjecaja, jedina prilika da iskažu svoje govorničke, recitatorske, literarne vještine. Među njima vlada pozitivan natjecateljski duh, podržavaju jedni druge, uče jedni od drugih – rekla je profesorica Bosanskog jezika Maksida Hadžihasanović.

Član žirija u kategoriji filma Mehmed Meša Pargan istaknuo je koliku je Olimpijada pokazala kreativnost djece.

– Od postanka svijeta djeca su se uvijek natjecala. Mi živimo u svijetu u kojem imamo stalno takmičenje dobra i zla, dana i noći. Takva takmičenja su ustvari mladih sa svojim slabostima, sa neznanjem. A djeca vođena svojim nastavnicima pokazala su izvrsne rezultate i kvalitete. Već dvije godine traje ovo takmičenje i moram reći da se radi o veoma visokim standardima za ovaj uzrast – rekao je Pargan.

Ova jezično književna olimpijada jedina je koja se održava na području Tuzlanskog kantona čiji je cilj njegovanje maternjeg jezika.

U video prilogu nastup učenika OŠ “Novi grad” koji su pobjednici u kategoriji recital.  

 

 

Na vrh