Eventi

Muzej istočne Bosne – Izložba „Anna Frank- Historija, Istorija, Povijest – Lekcije za danas“

Izložba „Anna Frank-Historija, Istorija, Povijest-Lekcije za danas” organizuje se u povodu 73 godine od pobjede nad fašizmom.

Izložba je organizovana u saradnji sa Kućom Anne Frank u Amsterdamu, Inicijativom mladih iz BiH i Fondacijom Humanost u BiH uz podršku Fondacije Konrad Adenauer.

Na izložbi će biti predstavljeni paneli na kojima su prikazani detalji iz života Anne Frank i njene porodice kroz fotografije, te isječci iz Anninog dnevnika. Pored toga, biće predstavljeni i paneli koji govore o historiji BiH u toku i nakon II svjetskog rata do danas, a koje su izradili stručnjaci iz Bosne i Hercegovine.

Izložba će biti otvorena u srijedu, 09. maja 2018. godine u 13 sati,u izložbenom prostoru Muzeja (Džindić mahala 21, Tuzla)

Na vrh