Multisektorska saradnja u prevenciji maloljetničkog prijestupništva

05.10.2021. 


Ministar za rad socijalnu politiku i povratak Esad Džidić potpisao je danas Memorandum o saradnji na projektu „Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva“ sa predstavnicima Udruženja  građana ”VIVE ŽENE” Tuzla, JU Centar za socijalni rad Lukavac,  JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ovim je potvrđena dugogodišnja saradnja u oblasti psihosocijalne djelatnosti i nastavljen rad na takozvanoj sveobuhvatnoj prevenciji koji  podrazumijeva ne samo rad sa mladim ljudima nego i sa porodicom, institucijom i školom.

Bitna determinanta ovog dokumenta, prema riječima ministra Džidića, je „hvatanje u koštac sa problemom maloljetničke delinkvencije i doprinos boljem razvoju samog društva i maloljetnika“.

„Potpisivanjem ovog memoranduma data je kruna na dugogodišnju saradnju interresornog tima u oblasti prevencije maloljetičkog prijestupništva  a kroz program  je urađen i i mali pilot projekat u Centru za socijalni rad Lukavac gdje je novcem koji je prikupila ova interresorna grupa formirano savjetovalište za djecu i roditelje a u cilju sprječavanja maloljetničke delinkvencije“, istaknuo je ministar Džidić.

Projekat se realizira u skladu sa Programom prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu za period ‘20-‘23. godine.

Prema riječima direktorice Udruženja  građana ”VIVE ŽENE” Tuzla Jasne Zečević jedna od najznačajnijih komponenti danas potpisanog Memoranduma je formiranje radionica za nastavno osoblje, savjetovalište za roditelje i djecu u Centru za socijalni rad u Lukavcu.

„Bit će uključeni svi učesnici u ovom procesu koji se još uvijek ispituje i propituje i mi se nadamo da će intervencije koje ćemo provoditi uticati na to da se na vrijeme prevenira razmišljanje djece da mogu raditi bilo kakva krivična djela.“

„Mi smo se na neki način nametnuli kao ustanova koja je spremna da uđe u jedan inovativan proces saradnje i pružanja sistemske usluga lokalnoj zajednici“, kazala je ovom prilikom direktorica JU Centar za socijalni rad Lukavac Amira Hodžić.

Projekat finansira Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!